فالووان

سرویس ها

فالوور ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
273 فالور فیک اینستاگرام >> {شروع : ۰ الی30 دقیقه} بدون پشتیبانی توضیحات 8,900  تومان 20000/1000 فعال
340 فالوور ارزان کیفیت متوسط بدون جبران ریزش توضیحات 19,800  تومان 200000/1000 8 ساعت 7 دقیقه فعال
278 فالوور ارزان باکیفیت سرعت پایین توضیحات 34,900  تومان 500000/500 2 ساعت 51 دقیقه فعال
360 فالوور ارزان🥇 سرور 2 توضیحات 35,900  تومان 50000/500 5 ساعت 5 دقیقه فعال
361 فالوور اینستاگرام | استارت بین 1ساعت تا 48ساعت توضیحات 35,900  تومان 50000/500 5 ساعت 16 دقیقه فعال
341 فالوور ارزان کیفیت متوسط همراه با هدیه توضیحات 38,900  تومان 500000/500 4 ساعت 15 دقیقه فعال
369 فالوور اینستاگرام [ میکس ] [ ریزش کم ] ✔ توضیحات 39,900  تومان 500000/500 13 ساعت 57 دقیقه فعال
362 فالوور اینستاگرام [ استارت آنی ] [ ریزش کم ] ✔ توضیحات 49,900  تومان 500000/500 2 ساعت 2 دقیقه فعال
363 فالوور ارزان سرعت کیفیت متوسط با ریزش کم توضیحات 58,900  تومان 300000/500 41 دقیقه فعال
412 فالوور ارزان + لایک ۵ پست اخر توضیحات 79,900  تومان 100000/1000 3 روز 4 ساعت 12 دقیقه فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
390 فالوور ایرانی سرور با کیفیت متوسط 50 درصد ایرانی - 79,900  تومان 20000/500 2 ساعت 24 دقیقه فعال
342 فالوور ایرانی 🌹10تا 30 درصد ایرانی بستگی به وضیعت سرور دارد🌹 توضیحات 89,900  تومان 10000/500 8 ساعت 46 دقیقه فعال
364 فالوور ایرانی 50 درصد ایرانی کیفیت متوسط ریزش کم - 139,900  تومان 10000/500 23 ساعت 17 دقیقه فعال
279 فالوور ایرانی سرور 1🌹70درصد ایرانی🌹 توضیحات 239,000  تومان 20000/200 42 دقیقه فعال
344 فالوور ایرانی🌹 90درصد ایرانی🌹 توضیحات 389,000  تومان 20000/200 2 روز 11 ساعت 40 دقیقه فعال
فالوور سرعتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
لایک ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
286 لایک ارزان کیفیت متوسط سرعت متوسط توضیحات 3,900  تومان 30000/500 13 دقیقه فعال
287 لایک ارزان همراه با جبران ریزش توضیحات 5,000  تومان 100000/500 11 ساعت 16 دقیقه فعال
347 لایک ارزان کیفیت خوب توضیحات 5,000  تومان 150000/300 1 ساعت 3 دقیقه فعال
285 لایک ارزان❤️ کیفیت متوسط سرعت خوب❤️ توضیحات 6,900  تومان 10000/500 1 ساعت 2 دقیقه فعال
346 لایک ارزان کیفیت خوب توضیحات 7,900  تومان 100000/500 2 ساعت 21 دقیقه فعال
288 لایک ارزان کیفیت خوب پیشنهادی - 11,900  تومان 20000/500 7 ساعت 43 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
289 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1 توضیحات 13,900  تومان 200000/500 1 ساعت 18 دقیقه فعال
290 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2 توضیحات 17,900  تومان 200000/500 30 دقیقه فعال
292 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3 توضیحات 18,000  تومان 20000/500 29 دقیقه فعال
291 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور4 توضیحات 69,900  تومان 20000/200 2 روز 18 ساعت 25 دقیقه فعال
ویو ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
296 ویو Reel اینستاگرام سرور2 توضیحات 5,000  تومان 2147483647/500 54 دقیقه فعال
352 ویو IGTV اینستاگرام سرور2 توضیحات 5,000  تومان 2147483647/500 4 ساعت 24 دقیقه فعال
391 ویو پست سرور2 - 5,000  تومان 2147483647/500 15 دقیقه فعال
348 ویو IGTV اینستاگرام سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 28 دقیقه فعال
349 ویو پست سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 51 دقیقه فعال
350 ویو Reel اینستاگرام سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 46 دقیقه فعال
294 ویو Reel اینستاگرام سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 24 دقیقه فعال
295 ویو پست سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 26 دقیقه فعال
298 ویو IGTV اینستاگرام سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 5 ساعت 44 دقیقه فعال
ویو استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
300 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 13,500  تومان 10000/500 51 دقیقه فعال
299 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 14,900  تومان 10000/500 8 ساعت 57 دقیقه فعال
301 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 16,000  تومان 10000/500 1 روز 8 ساعت 43 دقیقه فعال
353 ویو برای 8 استوری اخر تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ توضیحات 16,900  تومان 10000/500 5 ساعت 8 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
302 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 49,900  تومان 10000/10 44 دقیقه فعال
303 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 49,900  تومان 10000/10 26 دقیقه فعال
304 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 49,900  تومان 10000/10 فعال
306 کامنت دلخواه توضیحات 49,900  تومان 10000/10 6 ساعت 35 دقیقه فعال
305 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 69,900  تومان 10000/10 فعال
بسته های فالو وان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
307 بسته 1(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 5,500,000,000  تومان 10/1 7 روز 14 ساعت 50 دقیقه فعال
308 بسته 2(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 9,950,000,000  تومان 10/1 فعال
309 بسته 3(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 13,995,000,000  تومان 10/1 فعال
310 بسته 4(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 17,950,000,000  تومان 10/1 9 روز 19 ساعت 6 دقیقه فعال
پیام انبوه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
311 پیام انبوه تلگرام👈بسته 1000 تایی👉 توضیحات 390,000  تومان 10/1 3 روز 5 ساعت 52 دقیقه فعال
312 پیام انبوه تلگرام👈بسته 2000 تایی👉 توضیحات 769,000  تومان 10/1 فعال
313 پیام انبوه تلگرام👈بسته 3000 تایی👉 توضیحات 1,129,000  تومان 10/1 فعال
314 پیام انبوه تلگرام👈بسته 5000 تایی👉 توضیحات 1,899,000  تومان 10/1 فعال
315 پیام انبوه تلگرام👈بسته 10000 تایی👉 توضیحات 3,699,000  تومان 10/1 فعال
دایرکت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
316 دایرکت انبوه👈بسته 1000 تایی👉 توضیحات 390,000  تومان 10/1 5 روز 12 ساعت 2 دقیقه فعال
317 دایرکت انبوه👈بسته 2000 تایی👉 توضیحات 769,900  تومان 10/1 7 روز 8 ساعت 9 دقیقه فعال
318 دایرکت انبوه👈بسته 3000 تایی👉 توضیحات 1,129,000  تومان 10/1 4 روز 26 دقیقه فعال
319 دایرکت انبوه👈بسته 5000 تایی👉 توضیحات 1,899,000  تومان 10/1 فعال
320 دایرکت انبوه 👈بسته 10000 تایی👉 توضیحات 3,699,000  تومان 10/1 فعال
پیام انبوه واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
321 پیام انبوه واتساپ👈بسته 1000 تایی👉 توضیحات 490,000  تومان 10/1 فعال
322 پیام انبوه واتساپ👈بسته 2000 تایی👉 توضیحات 969,000  تومان 10/1 فعال
323 پیام انبوه واتساپ👈بسته 3000 تایی👉 توضیحات 1,429,900  تومان 10/1 فعال
324 پیام انبوه واتساپ👈بسته 5000 تایی👉 توضیحات 2,290,000  تومان 10/1 فعال
325 پیام انبوه واتساپ👈بسته 10000 تایی👉 توضیحات 4,699,000  تومان 10/1 فعال
ربات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
326 ربات اینستاگرام 👈3روزه توضیحات 130,000  تومان 3/1 31 روز 20 ساعت 42 دقیقه فعال
327 ربات اینستاگرام 👈یک هفته توضیحات 989,998  تومان 3/1 23 روز 18 ساعت 30 دقیقه فعال
328 ربات اینستاگرام 👈2هفته توضیحات 1,889,998  تومان 3/1 49 روز 14 ساعت 41 دقیقه فعال
329 ربات اینستاگرام 👈1ماهه توضیحات 3,500,000  تومان 5/1 فعال
330 ربات اینستاگرام 👈5ماهه توضیحات 15,900,000  تومان 3/1 فعال
331 ربات اینستاگرام 👈1ساله توضیحات 35,000,000  تومان 5/1 فعال
امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
355 ایمپرشن پست اینستاگرام توضیحات 5,900  تومان 10000/500 33 دقیقه فعال
332 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم توضیحات 7,900  تومان 100000/500 1 ساعت 4 دقیقه فعال
334 سیو پست - 24,900  تومان 30000/500 56 دقیقه فعال
333 سیو پست سرور 2 - 28,900  تومان 30000/500 فعال
فن پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
335 فن پیج اینستاگرام👈5تایی - 950,000  تومان 1/1 فعال
336 فن پیج اینستاگرام👈10تایی - 1,799,000  تومان 1/1 فعال
337 فن پیج اینستاگرام👈15تایی - 2,599,000  تومان 1/1 فعال
338 فن پیج اینستاگرام👈20تایی - 2,999,000  تومان 5/1 فعال