کرونا و اینترنت

فضای مجازی در دوران کرونا با توجه به اینکه این روزها علم به سرعت درحال پیشرفت است، جامعه ها و اکثریت مردم آنان برای گذراندن روزمرگی خود وانجام کارهایشان نیازبه […]

شبکه های اجتماعی تا الان

🙂🙂🙂 فضای مجازی 🙂🙂🙂 اینترنت و شبکه های اجتماعی مثل خیلی چیز های دیگه هم پیامد مثبت و هم منفی دارن که با برنامه ریزی و بالابردن سطح آگاهی خودمون […]