» ارسال منشن انبوه

روش نویین مناسب برای جذب فالوور واقعی، افزایش احتمال ارسال پست به اکسپلور و بسیار مناسب برای مسابقات تگ کردن افراد که بر اساس فالوور ها و فالوینگ های پیج رقیب و لایک کننده ها و کامنت گذاران پست هدف ، هشتگ، لوکیشن، جنسیت و سن میتوانید آن افراد را در پست تگ کرده تا فروش و لایک چشمگیری دریافت نمایید. لطفا در هنگام خرید در بخش توضیحات لینک پست خود را و هدف مورد نظر را ذکر کنید.


10k منشن

0
 • ریزش ناچیز
 • فالوور های هدف
 • بدون نیاز به پسوورد
 • استارت 1الی 12 ساعت کاری

5k منشن

469 هزار تومان
 • ریزش ناچیز
 • فالوور های هدف
 • بدون نیاز به پسوورد
 • استارت 1الی 12 ساعت کاری

3k منشن

289 هزار تومان
 • ریزش ناچیز
 • فالوور های هدف
 • بدون نیاز به پسوورد
 • استارت 1الی 12 ساعت کاری

2k منشن

193 هزار تومان
 • ریزش ناچیز
 • فالوور های هدف
 • بدون نیاز به پسوورد
 • استارت 1الی 12 ساعت کاری

1k منشن

100 هزار تومان
 • ریزش ناچیز
 • فالوور های هدف
 • بدون نیاز به پسوورد
 • استارت 1الی 12 ساعت کاری